Колко е важно да знаем чужд език?

Гласувай за статията

В сегашния динамичен и мобилен свят, за да бъдем разбрани и да можем да се реализираме на по-голями полета трябва да знаем и повече чужди езици. Поради тази причина от Евробарометър са решили да направят проучване, което има за цел да разясни отношението на българите към чуждите езици. За жалост от българите едва 12% изразяват мнение, че владеенето на чужд език е важно. На същото мнение в ЕС средно са 24% от хората. Проучването се нарича „Европейците и езиците им“ за отношението на гражданите на ЕС към многоезичието и ученето на чужди езици. То бе проведено през пролетта на 2012 г. Почти 27 000 души бяха интервюирани лично на майчиния си език. Всички 27 държави-членки бяха обхванати, като участваха представители на различни социални и демографски групи.

Базиса, на който се провеждат тестовете във всяка страна са способностите за четене, слушане и писане на два от петте най-широко преподавани официални езика на ЕС: английски, френски, немски, италиански и испански. Освен това, въз основа на въпросници, попълнени от учениците, както и от почти 5000 учители по езици и 2 250 училищни директори, оценката установи, че способността за учене на езици е тясно свързана с мотивацията, която на свой ред е свързана с положението в семейството, образованието и обществото като цяло.

От десет интервюирани, девет граждани на ЕС смятат, че способността да се говорят чужди езици е много полезна, а цели 98% са на мнение, че владеенето на чужди езици е много полезно за бъдещето на децата им. Най-говореният майчин език е немският, като 16% от европейците владеят езика на Гьоте, следван от италианския и английския – 13%. Френският пък знаят 12% от гражданите на ЕС, а испански и полски – 8%. ƒМайчиният език на повечето европейци е един от официалните езици на държавата, в която пребивават.

Проучването показва още, че почти всеки гражданин на Люксембург, Латвия, Нидерландия, Малта, Словения, Литва и Швеция говорят поне още един език, освен майчиния си.

В дъното отново се оказва България. Изследването показва, че само 48% от българите говорят поне един чужд език, като този процент е намалял значително в сравнение от 2005 г., когато се е провело подобно проучване. Унгарците пък са още по не ученолюбиви – само 35% от тях говорят език, различен от унгарския. За сметка на това 22% от италианците говорят поне два чужди езика.

 

Коментари чрез Facebook

коментара

Добавете коментар