Внимание: В британския офис тайно следят поведението на служителите

Внимание: В британския офис тайно следят поведението на служителите 5.00/5 (100.00%) 8 votes

Още една съществена разлика между нравите у нас и във Великобритания – мениджърите тайно следят поведението на служителите в британския офис и  документират

Да бъдеш дискретен е много добра черта, стига тази дискретност един ден да не се появи черно на бяло и това да създаде излишни главоболия на някой служител в британския офис.

От адвокат Невена Беръм, която практикува при Rest Harrow & Co Solicitors, научаваме за тази конспирация.

Не са един или два случаите, при които българи не са получили необходимото повишение в британския офис, въпреки че притежават необходимата квалификация и нямат проблеми при изпълнение на техните служебни ангажименти.

бритаския офис
Внимание: Винаги има някой, който ви следи в британския офис

Причините са косвени, но са оказали влияние върху тяхното кариерно развитие.

Ако в България мениджърът забележи, че неговите служители стоят прекалено често или прекалено дълго около автомата за кафе или в кухненския бокс, незабавно ще му направят забележка поне един път, а ако служителят не си вземе бележка, тогава вече може да има наказания.

Във Великобритания положението е различно. Не става въпрос за интернационална дискриминация. Там определени лица или мениджърите следят своите служители не само как си вършат пряката работа, но обръщат внимание на тези странични прояви – дали често пият кафе, дали разговарят с другите служители, дали говорят по мобилния телефон често, при това провеждат частни разговори.

Всички тези отклонения от правилното поведение на служителите в британския офис незабавно се отбелязват в личното досие на служителите и когато настане момент за повишение или за получаване на бонуси, те се превръщат в онова препъни камъче, което възпрепятства заслуженото професионално развитие.

Лошото е, че ако един човек не е напълно запознат с британските нрави, може да остане неприятно изненадан.

В отдел „Човешки ресурси“ (HR Department) всеки служител има няколко досиета, научихме от БГ Бен.

1. Employee Personnel File

Освен информацията,  свързана с професионалното развитие на служителите, в него са описани правата и задълженията на служителите, както и качеството на изпълнение на трудовите ангажименти. Тук пише дали работникът разговаря с останалите колеги по време на работния ден, дали говори по телефона, дали злослови по адрес на околните.  Достъп до това досие работникът почти няма.

2. Medical File

Информацията е свързана със здравословното състояние на служителя, с неговото психическо и емоционално състояние.

Информацията отново е недостъпна до служителите. По принцип самият служител е казал какви проблеми има, от какви болести е боледувал или има други емоционални проблеми, които са били отразени в това досие. Ако служителите не искат вътре да има данни, които могат да ви попречат на вашето кариерно развитие, просто не ги казвайте.

Но е важно да споменете някои физически проблеми, когато трябва да изпълнявате тежка физическа работа, за да не ви ангажират с нея.

3. Payroll File

Това е единственото досие, до което всеки един служител трябва да има достъп. Информацията е свързана с основното ви трудово възнаграждение, получени бонуси, повишаване на заплатата, изпълнената норма, начислени данъци, направени одръжки и други. Освен на служителите, информацията се подава и до отдел „Счетоводен“.

От изброените досиета, изготвени в британския офис, най-важно е първото – Employee Personnel File.

Ако решите  да  напуснете настоящия си работодател, вие имате право да го поискате и да прочетете какво е записано за вас, без вие да сте подозирали за това.

Когато започнете работа на друго място, новият работодател ще поиска това досие, за да добие представа за вас – личното мнение на предишния supervisor, предишния ви мениджър, на служители от отдел „Човешки ресурси“, ако има написани обвинения, дори клюки, коментари които вие сте правили или коментари по ваш адрес.

Коментари чрез Facebook

коментара

Добавете коментар