Една българска одисея с английски работодател

Историята по-долу ни беше изпратена от наш читател. Надяваме се с пбликуването й, да помогнем на всички, които искат да работят в UK, а така също да предупредим за некоректните работодатели, които са някъде там… Странно нещо е животът, нали?! Среща те с какви ли… Още