Не забравяйте: Има теми табу в британския офис

Не забравяйте, че  в британския офис има няколко теми табу,  които никога не трябва да бъдат засягани по време на разговор Когато българите започнат работа в британския офис, те остават понякога неприятно изненадани от писаните и неписани изисквания на техните нови работодатели и от привичките,… Още