Скала на щастието нарежда населението на Великобритания на 14 място

Скала на щастието нарежда населението на Великобритания на 14 място 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Направено е ново изследване на датския институт и според новата скала на щастието Великобритания заема чак 14 място. Това дали е добре?!

Основните подбуди за направата на това изследване, което показва щастието на хората в различните държави е да се подобри качеството на живот (в страните с най-нисък % на щастие). Според специалистите, които извършват изследването политическата основа играе важна роля за щастието на народа. Те искат да покажат и да информират отговорните лица за човешкото щастие. Специалистите показват, че не само семейството, приятелите и познатите влияят на човешкото щастие, а и управляващите в страната и политическите практики.

Населението на Великобритания на 14 място по скалата на щастието
Населението на Великобритания на 14 място по скала на щастието

Майк Викинг е директора на датския институт и той заявява, че неравенството, въоръжените конфликти, социалните безредици, престъпността и всички друго лоши моменти, които се случват в страната оказван негативно влияние върху населението на държавата и от процента на щастие на хората спада значително. Според директора Майк Викинг въвежда понятие наречено “ равенство на щастие“. Когато то е в сила обществото се обединява и започва да оценява икономическия растеж, като едно цяло. Всичко това води до подобряване на качеството на живот на различните народности и техния процент на щастие се покачва.

Класации на различните държави според статистиката за „най-щастливи и най-нещастни хора в цяла Европа“

Новата скала на щастието нарежда на първо място населението на Финландия, те са най-щастливото население в Европа. На второ място по тази скала на щастието се нареждат холандците, а на трето е Норвегия. На четвърто и пето място са Дания и Исландия. Франция е заела деветото място по щастие. На десето се нарежда Германия. Населението на Великобритания се нарежда на 14 място по щастие. Страните, които се намират в края на списъка са България, Украйна, Унгария и Албания. За тези страни докладите от датския институт показват, че има най-малко равенство между хората. От там и процента на общото щастие на жители на страните пада значително. Средната класа в тези страни е една малка ниша. Има голямо разделени на бедни и богати. Неравенството в народа е голямо и щастието на населяващите тези страни пада. За да се покачи процента на щастие на страните, които се намират на последните места в класацията може би е нужда политическа намеса, според изследванията направени от датския институт.

Коментари чрез Facebook

коментара

Добавете коментар