Как промените в имиграционния закон ще засегнат българите в Англия?

Как промените в имиграционния закон ще засегнат българите в Англия? 5.00/5 (100.00%) 2 votes

След падането на ограниченията за работа българите в Англия се сблъскват с все повече трудности

Промените в имиграционния закон на Острова засягат, както новодошлите българи в Англия, така и тези, които вече пребивават законно на Острова.
В момента тече дискусия в парламента относно промените в имиграционния закон, пише изданието БГ БЕН.
Кои са някой от главните промени, които биха засегнали българи след приемането на промените?

След падането на ограниченията за работа българите в Англия се сблъскват с все повече трудности
След падането на ограниченията за работа българите в Англия се сблъскват с все повече трудности

Сключване на брак и гражданско съжителство
В закона да бъде дефиниран брак, който се сключва с цел заобикаляне на имиграционните правила или sham marriage. Общините ще се задължават да докладват за сключването на такива бракове. Дефиницята за такъв брак е такъв, който не включва истински взаимоотношения между партньорите, който цели единствено заобикалянето на имиграционните закони, както и осигуряването на пребиваване в страната. Ако бракът е формално валиден, но се установи, че причината за сключването му е заобикаляне на закона, то ще бъдат приложени съответните законови мерки, предвижда още законопроектът, пише изданието.
Здравната система
В момента действащият закон дава право на всички лица, които пребивават на основание на европейското право имат право на безплатна медицинска помощ. Изключение от това правило правят студентите и самоосигуряващите се. Последните трябва да имат сключена специална здравна застраховка. Предвижда се да се прави разлика в обслужването между постоянно пребиваващите и новодошлите.
българите в Англия Промените предвиждат държавният секретар да има право да определя здравни такси при издаване на разрешение за влизане във Великобритания. Сумата ще зависи от вида на услугите и ще се отнася за хора, които имат ограничено право да пребивават на Острова.
Английска шофьорска книжка
Предвижда се въвеждането на habitual test (тест за резидентство). Това означава, че имигрантът трябва да е бил в страната легално не по-малко от 6 месеца, преди кандидатстването. Или иначе казано, имигрантът няма да има право да получи английска шофьорска книжка, ако не може да докаже това, а ако има издадена такава тя ще бъде отнемана.
Банкови услуги
Друга мярка, която е заложена в закона за имиграцията в Англия предвижда да се затегнат мерките при отваряне на банкови сметки за имигрантите. Това включва стриктна проверка на това дали кандидатите отговарят на критериите, проверка на кредитната история на имигранта в друга европейска държава. Освен това се планира изискването на определена такса за извършването на тези проверки, дори и след това искането за издаването на банкова сметка да бъде отхвърлено.

Коментари чрез Facebook

коментара

Добавете коментар