Полезна информация за задължителното образование в Англия

Полезна информация за задължителното образование в Англия 5.00/5 (100.00%) 2 votes

Задължителното образование в Англия се осъществява между 5 и 16 години

Задължителното образование в Англия осигурява курс на обучение с продължение 11 години за всички деца, които с постоянно местожителство в страната без значение от тяхната националност.
Държаните училище са безплатни, докато частните или т.н независими са платени.
Образованието в Англия включва 4 степени (“Key Stages”) – за децата до 7 години; между 7 и 11 години; от 11 до 14 години и от 14 до 16.

Задължителното образование в Англия се осъществява между 5 и 16 години
Задължителното образование в Англия се осъществява между 5 и 16 години

За родителите, които искат децата им да получат образование у дома, се изисква получаването на специално разрешение.
Началното ниво на задължителното образование в Англия включва първите две степени – между 5 и 7 и между 7 и 11 години. Началото на обучението на децата навършили 5 години се определя от министъра на образованието в Англия. Обикновено тези дати са 31 август, 31 декември и 31 март. След навършването на определената възраст детето трябва да започне да посещава училище от началото на следващия срок. Акцентът през първите години се поставя върху смятането и грамотността.
Средното ниво включва двете степени между 11 и 14 години и между 14 и 16 години. Подготовката, която получава обучаващите се в училищата в Англия се определя според Националния учебен план, който посочва какви предмети трябва да се преподават, но и колко време трябва да се отделя на всеки предмет.
Задължителното образование в Англия При достигането на четвърт ниво на задължителното образование в Англия , борят не задължителните предмети е намален като учениците получават право да избират практически насочени предмети за бъдещата си професионална реализация.
Общо свидетелство за средно образование (General Certificate of Secondary Education – GCSE) се получава на 16 години, след края на четвъртата степен на обучение в училищата в Англия.
Отделни независими комисии оценяват знанията по всеки предмет, като се полагат различни GCSE изпити, обикновено до 10 предмета.
Най-високата оценка е А*, като останалите оценки са A, B, C, D, E, F, G. Тези, които не достигната оценка G се определят като U (“unclassified”) и нямат право на свидетелство .

Коментари чрез Facebook

коментара

Добавете коментар