Уеднаквяване на правата на българите на Острова

Гласувай за статията

Тъй като българи, румънци и хървати са граждани на Европейския съюз, те имат еднакви с на другите граждани права. Изключение правят ограниченията за работа в Обединеното кралство, които ще отпаднат след 1-ви януари следващата година. До края на 2013 година е необходимо предварително разрешение, което се предоставя само за определените видове работа. Има обаче категории, за които не е нужно разрешение:

– хора, които вече са работили 12 месеца считано от 31 Декември 2006 год., според законите във Великобритания;
– хора, които имат разрешение за пребиваване във Великобритания без никакви ограничения за приемане на работа от преди 31 декември 2006 год. Такива например са хората с ILR, статут на бежанец, ELR, HP или DL;
– лица, сключили брак с граждани на Обединеното кралство или лице, което се е заселило там;
– членове на семейството на граждани на Европейския съюз, като в това число влизат други българи, румънци и хървати, имащи пълни права за Европейския съюз или са упълномощени да работят.

Висококвалифицирани работници имат право да работят само след като кандидатстват за регистрационен сертификат, който потвърждава, че за тях няма ограничения за заетостта.

Други потенциални работници, преди да може да получат право на законна трудова заетост като упълномощени лица, първо трябва да имат предложение за работа, след което да кандидатстват за издаване на работна карта.

Карти се издават само за някои видове работа, като към тях са:

– професии, за които има недостиг и някои, за които се изисква квалификация;
– вътрешна заетост;
– следдипломна квалификация за лекари и зъболекари и стаж за -общопрактикуващи лекари;
– учители и др. по програми за обмен;
– сезонни работници за селското стопанство.

На студенти от България и Румъния е позволено да работят до 20 часа седмично, като преди това трябва да получат регистрационен сертификат, който да потвърждава, че имат това право.

За българските и румънските граждани се прилагат специални правила за правата им на работник или служител, които засягат и правата им на жилище и други материални и финансови ползи. Тези правила се прилагат от 1 януари 2007 год. до 31 декември 2013 год., както и за първите седем години, след като страните са се присъедини към ЕС, а след това подлежат на преразглеждане и промени.

В повечето случаи може да работите като служител, само с разрешение от UKBA. Изключение се прави само ако сте работили на договор за период от 12 месеца. В такъв случай ще имате същите права като другите работници от Европейския съюз.

Ако кандидатствате за настаняване директно от жилищна асоциация, искането може да ви бъде отказано, ако не разполагате с достатъчно пари, за да платите наема.

Ако сте самонает или студент, имате същите права както и другите граждани от Европейския съюз със същия статут.

Ако търсите работа, но до момента не сте работили във Великобритания, нямате право да отправяте искания за жилища, жилищни обезщетения или помощ за бездомни.

Упълномощените работници, както и тези, освободени от това изискване, имат право на жилищна помощ, за да си плащат наема. На сезонните селскостопански работници (SAWS) мястото за живеене би трябвало да се осигури от работодателя.

Имате право да кандидатствате за помощ относно жилища или бездомност в Англия само ако сте освободени от работа, както и ако сте били оторизиран работник, който в момента не работи.

Коментари чрез Facebook

коментара

Добавете коментар